ЗМІСТ

Історія держави і права України - Іванов В. М /Історія держави і права України / Ч.1
41

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. СТАРОДАВНІ ДЕРЖАВИ І ПРАВО НА ТЕРИТОРІЇ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я ТА ПРИАЗОВ’Я

Скіфська рабовласницька держава й право

Рабовласницькі міста-держави Північного Причорномор’я та їх право

Боспорське царство

Розділ 2. РАННЬОФЕОДАЛЬНА ДЕРЖАВА КИЇВСЬКА РУСЬ

Формування й розвиток давньоруської держави

Суспільний лад

Державний устрій

Розділ 3. ПРАВО КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Джерела давньоруського права

Руська Правда — видатна пам’ятка давньоруського права

Характерні риси давньоруського права

Розділ 4. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА ТА її ПРАВО

Утворення та історична доля Галицько-Волинського князівства

Особливості суспільного ладу та державного устрою

Правова система

Розділ 5. ЛИТОВСЬКО-РУСЬКА ДЕРЖАВА ТА її ПРАВО

Формування Литовсько-Руської держави. Польсько-Литовські унії

Суспільний устрій

Державний лад

Джерела та характерні риси права

Розділ 6. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД І ПРАВО НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ

Суспільний устрій

Запорізька Січ

Державний лад

Основні риси права

left;">Розділ 7. ДЕРЖАВА І ПРАВО ГЕТЬМАНЩИНИ

Створення української національної держави. Переяславська угода (1654 р.)

Суспільний лад

Державний устрій

Правова система

Розділ 8. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ І ПРАВО УКРАЇНИ У XIX- ПОЧАТКУ XX ст

Суспільний устрій на українських землях

Державний устрій

Судочинство

Право

Суспільно-політичний устрій і право в Галичині, Північній Буковині та Закарпатті

ДЖЕРЕЛА УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА

КОРОТКА ХРОНОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

СПИСОК ВИКОРАСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

< Попередня   Наступна >