КОМЕНТАР ДО МИТНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Митний кодекс - Про кодекс
32

КОМЕНТАР ДО МИТНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

За ред. М.М. Каленського, П.В. Пашка

 

Серія «МИТНА СПРАВА В УКРАЇНІ»

 

 

Редакційна колегія: М.М. Каленський (голова), П.В. Пашко (заступник голови), В.Г. Деркач, О.В. Мірза, В.Я. Нагога, П.П. Падун, В.В. Ченцов.

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УРАЇНИ

 

 

За редакцією: М.М. Каленського, П.В. Пашка

 

Авторський колектив: В.Н. Андрійчук, Н.А. Бєлоус, І.Г. Бережнюк, Є.М. Березний, І.В. Бєрьозкін, Л.М. Білецька, Г.А. Болдишев, С.О.Бондарчук, В.В. Будикіна, Ю.В. Вакуленко, В.В. Ващенко, О.М. Ганжин, С.І. Гопайца, О.М. Гой, М.Ф. Гринюк, А.М. Гуд, С.А. Гунько, О.Г. Даніленко, А.Р. Дегтярьов, В.Г. Деркач, Т.М. Долгих, Л.М. Дорофєєва, О.Ф. Дуплій, І.В. Жиляєв, А.А. Жоган, В.І. Кагал, І.М. Квеліашвілі, Т.В. Корнєва, А.Т. Корнійчук, І.М. Коросташова, О.О. Кравченко, В.Н. Кучман, М.М. Лібуцька,В.М.Літвінов, І.М. Лашаков, С.С. Лудан, Б.В. Любавін, А.В. Мазур, О.Г. Маляревська, В.А. Мартинов, В.В.Марченко,С.Б. Масякін, М.В. Мельнік, О.В. Мірза, А.Б. Момотенко, В.Я. Момотенко, С.С. Мороз, О.В. Морозов, О.Є. Мошинська, В.Я. Нагога, В.І. Невечеря, О.А. Ніколайчук, Ю.В. Одягайло, М.В. Околіта, О.В. Онасенко, О.А. Онишкевич, С.К. Осіпов, С.І. Пахомов, А.І. Педешко, С.П. Петрусь, В.О. Піддубюк, В.А. Пісарев, В.В. Плешивцев, А.В. Поліщук, І.В. Приймак, Д.В.Приймаченко, В.А. Пузіков,

П.І. Рекуненко, Н.І. Самусенко, І.Б. Сіроштан, С.А.Степанюк, С.М. Сьомка, В.Й. Титор, О.М. Тропіна, О.Л. Філіповська, О.В. Філоненко, , В.В. Ченцов, Є.П. Четвертаков, В.К.Шкарупа, В.І. Щербіна.

 

Рецензенти:

Законодавчі та нормативні акти подаються станом на 01.01.2003р.

УДК 351.713+336.24(075.8)

ББК 65.9(4УКР)843-18я73

 

 

 

Наступна >