Стаття 401. Контроль за виконанням постанови митного органу про накладення стягнення за порушення митних правил

Митний кодекс - Глава 62 (ст.398-406)
236

Стаття 401. Контроль за виконанням постанови митного органу про накладення стягнення за порушення митних правил

Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови митного органу про накладення адміністративного стягнення покладено на митний орган, який виніс постанову.

До цих органів віднесено: митниці, регіональні митниці, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи (Державна митна служба) - ст.387 цього Кодексу.

Результативна реалізація постанов про накладення адміністративних стягень, яка є досить важливою для посилення ефекту адміністративної відповідальності, багато в чому залежить від рівня забезпечення контролю за правильним і вчасним виконанням цих постанов.

Контроль за виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення зі сторони органу (посадової особи), яка її винесла, здійснюється шляхом перевірок і ведення документації, яка відображає процес реалізації постанови. Перевіряється, чи ознайомлений порушник зі змістом постанови, чи своєчасно вручена йому копія цього акту, чи спрямована постанова органу, який безпосередньо уповноважений її виконати.

Необхідно враховувати фактори, які тимчасово затримують реалізацію постанови, як, наприклад, поява скарги або протесту, а також обставини, які викликають зупинення виконання. Якщо постанову повністю виконано, необхідно зафіксувати це в відповідних документах. У випадку виникнення перепон для правильного і вчасного виконання постанови орган (посадова особа), яка її винесла, зобов’язана вжити всіх законних і обґрунтованих заходів для їх усунення.

 

< Попередня   Наступна >