Стаття 292. Митні пільги для іноземних дипломатичних і консульських кур‘єрів

Митний кодекс - Глава 50 (ст.286-301)
172

Стаття 292. Митні пільги для іноземних дипломатичних і консульських кур‘єрів

Іноземні дипломатичні та консульські кур'єри можуть ввозити в Україну та вивозити з України товари, призначені для їх особистого користування, із звільненням на основі взаємності від митного огляду та сплати податків і зборів, за винятком плати за їх митне оформлення, якщо воно здійснюється поза місцями розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів.

Дипломатичний (консульський) кур‘єр – це особа, котрій доручається доставка дипломатичної (консульської) пошти. Посада дипломатичного кур‘єра передбачена статтею 27 Венської конвенції 1963 року, а консульського кур‘єра – статтею 35 Венської конвенції 1963 року. Дипломатичні (консульські) кур‘єри можуть бути постійними та тимчасовими (кур‘єри ad hoc), які призначені для перевезення тільки данної дипломатичної пошти. Останні користуються митними пільгами тільки на строк виконання своїх службових обов‘язків.

Дипломатична пошта може бути довірена командиру екіпажу цивільного повітряного судна, а також командиру судна, що переміщується водними шляхами. У цьому випадку дипломатичне (консульське) представництво може направити одного із своїх працівників прийняти дипломатичну пошту (консульську валізу) безпосередньо та безперешкодно від командира повітряного (водного) судна. Слід зауважити, що сам командир екіпажу у подібних ситуаціях не вважається дипломатичним кур‘єром.

Підставою для визнання за відповідною особою статуса дипломатичного кур‘єра являється виданий йому кур‘єрський лист. В кур‘єрському листі визначається статус дипломатичного кур‘єра та повідомляється про надання йому права на безперешкодне переміщення через кордон, вказаної у цьому документі кількості місць дипломатичної пошти. При вивезенні дипломатичної пошти за межі країни кур‘єрський лист підписується о

собою, уповноваженою міністром закордонних справ данної країни, а при ввезенні – головою дипломатичного, консульського чи іншого представництва данної країни за кордоном чи особою, яка його заміщує. В неохідних випадках кур‘єрський лист візується в міністерстві закордонних справ чи дипломатичному (консульському) представництві іноземної держави. Україна має угоди із багатьма країнами про взаємну відмову від візування кур‘єрських листів.

Перелік країн, для яких не візуються кур‘єрські листи, доводиться митним органам.

Особисті речі дипломатичного (консульського) кур‘єра звільняються від митного огляду. Але при наявності поважних причин вважати, що у багажі знаходяться товари, які не передбачені для особистого користування кур‘єра, чи товари, ввезення та вивезення яких заборонено, обмежено або регулюються спеціальними правилами, особистий багаж кур‘єра може бути оглянуто на митниці в присутності самого дипкур‘єра або його повноважного представника.

Забезпечення наведених умов іноземними дипломатичними та консульськими кур‘єрами дає право використовувати митні пільги, що визначені у цій статті Митного кодексу.

 

< Попередня   Наступна >