Стаття. 215 Операції, що можуть проводитися з товарами, які перебувають у режимі митного складу

Митний кодекс - Глава 35 (ст.212-216)
204

Стаття. 215 Операції, що можуть проводитися з товарами, які перебувають у режимі митного складу

З товарами, які перебувають у режимі митного складу, можуть проводитися такі операції: 1) операції, необхідні для забезпечення збереження цих товарів; 2) підготовка товарів за дозволом митного органу до продажу (відчуження) та транспортування: подрібнення партій, формування відправлень, сортування, пакування, перепакування, маркування, навантаження, вивантаження, перевантаження та інші подібні операції. Конкретний перелік та порядок здійснення таких операцій встановлюються Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом.

Постановою Кабінету міністрів України від 12.12.02 р. №1867 визначено перелік і порядок проведення операцій з товарами, які у режимі митного складу.

1. З товарами, які перебувають у режимі митного складу,

можуть проводитися такі операції:

1) для забезпечення збереження цих товарів:

переміщення товарів у межах складу з метою раціонального розміщення;

чищення;

провітрювання;

створення оптимального температурного режиму зберігання;

сушіння (у тому числі із створенням потоку тепла);

фарбування;

захист від корозії;

боротьба із шкідниками;

інвентаризація;

2) за окремим (разовим) дозволом митного органу:

подрібнення партій;

формування відправлень;

сортування;

ustify;">пакування;

перепакування;

маркування;

навантаження;

розвантаження;

перевантаження;

тестування.

Зазначені у цьому пункті операції можуть бути включені до Процедури організації митного режиму - митний склад, що розробляється власником митного ліцензійного складу та затверджується митним органом.

На проведення операцій, зазначених у підпункті 2 цього пункту, начальником митного органу або уповноваженою ним посадовою особою на підставі заяви власника товару або уповноваженої ним особи, у тому числі власника митного ліцензійного складу за відповідним дорученням, надається окремий (разовий) дозвіл.

Заява подається в двох примірниках, реєструється митним органом у встановленому порядку та розглядається протягом трьох робочих днів після її реєстрації.

2. Відновлення упаковки товарів, пошкодженої під час їх транспортування на митний ліцензійний склад, здійснюється під контролем митного органу із складенням відповідного акта.

3. На проведення операцій з товарами, які перебувають у режимі митного складу, окремий (разовий) дозвіл оформлюється як резолюція "Дозволено", що накладається начальником митного органу або уповноваженою ним посадовою особою на обох примірниках заяви.

Резолюція скріплюється печаткою митного органу або особистою номерною печаткою відповідної посадової особи.

У разі прийняття рішення про відмову в проведенні операцій начальник митного органу або уповноважена ним посадова особа накладає на обох примірниках заяви резолюцію "Заборонено" із зазначенням причин відмови відповідно до законодавства. Резолюція скріплюється печаткою митного органу або особистою номерною печаткою відповідної посадової особи.

Перший примірник заяви з резолюцією начальника митного органу або уповноваженої ним посадової особи зберігається у відповідному митному органі, другий - видається заявнику (уповноваженому представнику заявника) або надсилається йому поштою (з повідомленням про вручення).

4. Необхідність присутності уповноважених посадових осіб митного органу під час проведення операцій з товарами, які перебувають у режимі митного складу, визначається начальником митного органу або уповноваженою ним посадовою особою.

5. Усі операції, що проводяться з товарами, які перебувають у режимі митного складу, не повинні змінювати характеристик, за якими товари були класифіковані згідно з УКТЗЕД.

Сформована на митному ліцензійному складі партія товарів декларується відповідно до Основних правил інтерпретації УКТЗЕД.

 

< Попередня   Наступна >