Стаття 93. Повідомлення митних органів про намір ввезти товари на митну територію України та про намір вивезти товари за межі митної території України

Митний кодекс - Глава 12 (ст.91-94)
307

Стаття 93. Повідомлення митних органів про намір ввезти товари на митну територію України та про намір вивезти товари за межі митної території України

У разі ввезення товарів на митну територію України у випадках, передбачених цим Кодексом, декларант заздалегідь повідомляє відповідний митний орган про намір ввезти ці товари. У разі вивезення товарів за межі митної території України декларант попередньо повідомляє відповідний митний орган про намір вивезти ці товари. Митний орган визначає час і місце доставки зазначених товарів для здійснення митного контролю та митного оформлення. Порядок повідомлення митного органу про намір ввезти товари на митну територію України або вивезти товари з цієї території встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Положення цієї статті не застосовуються до морських, річкових та повітряних суден, які перетинають митну територію України без зупинки в порту чи аеропорту, розташованому на митній території України.

Конкретні форми повідомлення митних органів про намір ввезти товари на митну територію України або вивезти товари з цієї території встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи – Державною митною службою України і можуть залежати від виду транспорту, яким переміщується товари, від виду самих товарів, а також від мети переміщення товарів.

При ввезенні товарів на митну територію України фактично використовуються дві форми такого повідомлення:

а)шляхом подання попереднього повідомлення (ПП);

б)шляхом подання попередньої декларації (ПД).

Порядок і умови здійснення й використання попереднього повідомлення (ПП) встановлюється у формі наказу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галу

зі митної справи. На даний час вони встановлені наказом ДМСУ від 08.12.98 № 771 «Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення» (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.01.99 за № 42/3335).

Попереднє повідомлення (далі ПП) – це документ, який складається на бланку уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3) та містить відомості про товари, які мають бути переміщені через митний кордон України.

Заповнене згідно з установленим порядком ПП та його електронна копія до моменту ввезення товарів подаються безпосередньо до відповідного структурного підрозділу митного органу за місцем державної реєстрації або розташування підприємства, на адресу якого ввозяться товари.

В окремих випадках, враховуючи специфіку господарської діяльності особи (підприємства), на адресу якого ввозяться товари, можливе оформлення ПП та наступне оформлення вантажної митної декларації відповідно до заявленого митного режиму в зоні діяльності митного органу іншого, ніж митний орган за місцем державної реєстрації (або проживання фізичної особи). У таких випадках ПП оформляється за письмовим узгодженням між митним органом за місцем державної реєстрації підприємства та митним органом за місцем оформлення товарів. При цьому ПП та наступна вантажна митна декларація мають бути оформлені одним митним органом.

В окремих випадках ввезення за одним ПП товарів, які класифікуються у різних підсубпозиціях однієї позиції УК ТЗЕД, для спрощення процедури декларування та митного оформлення під час переміщення цих товарів через митний кордон України дозволяється проводити групування окремих найменувань товарів у підсубпозиціях, де класифікуються товари, на які встановлено найвищу ставку мита серед товарів цієї позиції, якщо таке групування не впливатиме на подальшу класифікацію товарів під час їх оформлення з метою вільного використання.

Надання митному органу попереднього повідомлення здійснюється декларантом.

З метою прискорення митного оформлення товарів та запобігання затримці транспортних засобів у прикордонних пунктах пропуску, підприємство, на адресу якого ввозяться в Україну товари, оформлені з використанням ПП, інформує відправника або перевізника цих товарів про дату та номер оформленого ПП, які проставляються у товаросупровідних документах на переміщувані товари.

Формою попереднього повідомлення митних органів про намір ввезти товари на митну територію України є також подання попередньої декларації (далі ПД).

Порядок і умови подання ПД врегульовані положеннями статті 89 цього Кодексу.

На практиці перевезень товарів у міжнародному торговому сполученні мають місце випадки, коли маршрути морських, річкових та повітряних суден на борту яких знаходяться товари, внаслідок особливостей перевезення обумовлених географічними, політичними й іншими факторами пролягають через морський, річковий або повітряний простір України. Якщо у ході такого транзитного переміщення не відбувається зупинки судна в порту чи аеропорту, розташованому на митній території України надання попереднього повідомлення, відповідно до положень цієї статті, не потрібно.

З метою практичного застосування цього положення виникає необхідність достатньо чіткого визначення й тлумачення терміну “зупинка судна в порту (аеропорту)”, оскільки на практиці наявні ситуації коли судна з технічних причин здійснюють заплановані заходи у порти, стоянки на рейді або посадки, які не супроводжуються вивантаженням товарів (наприклад з метою дозаправки, поповнення запасів споживання, проведення ремонтних робіт, тощо (див. ст. 128). При відсутності офіційного тлумачення цього терміну будь який заздалегідь запланований випадок тимчасового припинення руху морського, річкового або повітряного судна на території порту (аеропорту) слід вважати зупинкою, із чого випливає, що дозвіл на таке переміщення митний орган може надавати тільки за умови здійснення його попереднього повідомлення.

Попереднє повідомлення митного органу про намір вивезти товари з митної території України надається митному органу з метою визначення останнім часу і місця доставки товарів для здійснення митного контролю та митного оформлення.

Документарні форми попереднього повідомлення (ПП, ПД) використовуються в якості документів контролю за доставкою товарів у митний орган призначення.

 

< Попередня   Наступна >