Стаття 249. Обов 'язок власника або уповноваженого ним органу щодо створення умов для діяльності профспілок

Кодекс законів про працю - Глава XVI (ст.243-252)
227

Стаття 249. Обов 'язок власника або уповноваженого ним органу щодо створення умов для діяльності профспілок

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний сприяти створенню належних умов для діяльності профспілкових організацій, що діють на підприємстві, в установі, організації. Приміщення для роботи та проведення зборів працівників з усім необхідним обладнанням, зв'язком, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною надається власником або уповноваженим ним органом у порядку, передбаченому колективним договором. За наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілкової організації, власник або уповноважений ним орган щомісяця і безоплатно перераховує на рахунок професійної спілки членські профспілкові внески із заробітної плати працівників відповідно до укладеного договору в строки, визначені цим договором. Власник або уповноважений ним орган не вправі затримувати перерахування зазначених коштів. Спори, пов'язані з невиконанням цих обов'язків, розглядаються у судовому порядку. Будинки, приміщення, споруди, в тому числі орендовані, призначені для ведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи серед працівників підприємства, установи, організації та членів їх сімей, а також оздоровчі табори можуть передаватися на договірних засадах у користування профспілковим організаціям цього підприємства, установи, організації.

(Стаття 249 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР№ 4617-10від 24.01.S3, в редакції Закону № 2343-111 від 05.04.2001)

1. Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний сприяти створенню належних умов для діяльності профспілкових організацій, що діють на підприємстві, в установі або організації.

Надання приміщень для роботи профспілкового комітету та проведення зборів працівників з усім необхідним обладнанням, зв'язком, опаленням, освітленням, прибира

нням, транспортом, охороною здійснюється власником або уповноваженим ним органом у порядку, передбаченому колективним договором (частини перша і друга ст. 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», частини перша і друга коментованої статті).

2.  Видатки на утримання приміщень для роботи профспілкового комітету та проведення зборів працівників провадяться в межах загального кошторису даного підприємства, установи, організації.

3.  Перелік обладнання і господарського інвентаря для приміщень, що надаються профспілковому комітету, визначається керівником підприємства, установи, організації разом з профспілковим комітетом в межах коштів, що передбачаються на це за кошторисом.

4.  За наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілки, власник або уповноважений ним орган щомісячно і безоплатно утримує із заробітної плати та перераховує на рахунок профспілки членські профспілкові внески працівників відповідно до укладеного договору чи окремої угоди в терміни, визначені цим договором. Власник або уповноважений ним орган не має права затримувати перерахування зазначених коштів.

Спори, пов'язані з невиконанням власником або уповноваженим ним органом цих обов'язків, розглядаються в судовому порядку (частини третя і четверта ст. 42 Закону України від 15 вересня 1999 року «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», частини третя і четверта коментованої статті).

5.  Будинки, приміщення, споруди, в тому числі орендовані, призначені для ведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи серед працівників підприємства, установи, організації та членів їх сімей, а також оздоровчі табори можуть передаватися на договірних засадах у користування профспілковим організаціям цього підприємства, установи або організації (ст. 43 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», частина п'ята коментованої статті).

6.  Будинки, приміщення, споруди, сади і парки, зазначені в коментованій статті, можуть передаватися у користування профспілковому комітету за договором, що підписується представником підприємства, установи, організації і профспілкової організації. До договору додається інвентаризаційний опис з характеристикою стану будинків, приміщень, споруд, малоцінних і швидкозношуваних предметів та обладнання.

У такому самому порядку можуть передаватися і орендовані підприємством, установою, організацією будинки, приміщення та інші об'єкти, призначені для ведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної і спортивної роботи.

7.  Перелік обладнання і господарського інвентаря для будинків, приміщень, споруд та інших об'єктів, призначених для ведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної і спортивної роботи серед працівників і членів їх сімей, та обладнання й інвентаря для оздоровчих таборів визначається на договірних засадах керівником підприємства, установи, організації разом з профспілковим комітетом в межах коштів, передбачених на це кошторисом.

8.  Відповідальність за стан і своєчасний ремонт майна, переданого у користування профспілковому комітету, визначається договором. Капітальний ремонт основних засобів та обладнання, переданих профспілковому комітетові, провадиться підприємствами і організаціями за рахунок амортизаційних коштів.

9.  Профспілковий комітет забезпечує правильне використання виділених у його користування будинків, приміщень, споруд, садів і парків, а також оздоровчих таборів, установлює в них відповідний порядок, організовує серед працівників і членів їх сімей культурно-освітню, оздоровчу, фізкультурну та спортивну роботу.

 

< Попередня   Наступна >