Стаття 251. Обоє 'язок власника або уповноваженого ним органу надавати інформацію на запити профспілок, їх об'єднань

Кодекс законів про працю - Глава XVI (ст.243-252)
242

Стаття 251. Обоє 'язок власника або уповноваженого ним органу надавати інформацію на запити профспілок, їх об'єднань

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в тижневий строк надавати на запити профспілок, їх об'єднань інформанію щодо умов та оплати праці працівників, соціально-економічного розвитку підприємства, установи, організації та виконання колективних договорів. У разі затримки виплати заробітної плати — надавати на вимогу виборних органів профспілки інформацію про наявність коштів на рахунках підприємства, установи, організації.

(Стаття 251 в редакції Закону № 2343-111 від 05.04.2001)

1.  Коментована стаття визначає гарантії прав виборних органів профспілки.

2.  Профспілки, їх об'єднання мають право отримувати безоплатно інформацію від роботодавців або їх об'єднань з питань, що стосуються трудових і соціально-економічних прав та законних інтересів своїх членів, а також інформацію про результати господарської діяльності підприємств, установ, організацій. Зазначена інформація має бути надана не пізніше п'ятиденного терміну (частина перша ст. 28 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

3.  Роботодавці, їх об'єднання зобов'язані в тижневий термін надавати на запити профспілок, їх об'єднань інформацію, яка є в їх розпорядженні, з питань умов праці та оплати праці працівників, а також соціально-економічного розвитку підприємства, установи, організації та виконання колективних договорів і угод. У разі затримки виплати заробітної плати власник або уповноважений ним орган зобов'язаний на вимогу виборних профспілкових органів дати дозвіл на отримання в банківських установах інформації про наявність коштів на рахунках підприємства, установи, організації, або отримати таку інформацію в банківських установах і надати її профспілковому органу. У разі в

ідмови власника або уповноваженого ним органу надати таку інформацію або дозвіл на отримання інформації його дії або бездіяльность можуть бути оскаржені до місцевого суду (ст. 45 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» в редакції Закону від 13 грудня 2001 p.).

4. Доречно згадати про зміни і доповнення до статей 225 і 233 КЗпП, внесені Законом України від 11 липня 2001 p., відповідно до якого у спорах про виплату належної працівникові заробітної плати він може звертатися до комісії з трудових спорів чи з позовом про стягнення належної йому заробітної плати до суду без обмеження будь-яким строком.

 

< Попередня   Наступна >