Стаття 16. Недійсність умов колективного договору

Кодекс законів про працю - Глава ІІ (ст.10-20)
122

Стаття 16. Недійсність умов колективного договору

Умови колективного договору, що погіршують порівняно з чинним законодавством і угодами становище працівників, є недійсними.

(Стаття 16 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР№ 4617-10від 24.01.83, № 5938-11 від 27.05.88, № 871-12 від 20.03.91; Законом № 3693-12 від 15.12.93)

1.  З метою захисту трудових прав працівників законодавець визнає недійсними умови договорів про працю, в тому числі й умов колективного договору, що погіршують порівняно з чинним законодавством і угодами становище працівників. Законодавець у коментованій статті визнає недійсними лише умови колективного договору, але не регулює питання недійсності (не-чинності) самого договору. Тому недійсність умов колективного договору не тягне за собою визнання недійсним колективного договору в цілому. Колективний договір продовжує діяти в тій частині, що не погіршує становище працівників порівняно з законодавством і угодами. Умови, що погіршують порівняно з чинним законодавством і угодами становище працівників, є недійсними з моменту набуття чинності колективним договором.

2.  Недійсність умов колективного договору настає внаслідок погіршення становища працівників порівняно з чинним законодавством і угодами. Недійсність умов колективного договору пов'язується не з будь-якими угодами за трудовим правом України, а з угодами, що мають нормативний характер і приймаються на державному (міжгалузевому), галузевому та регіональному (адміністративно-територіальному) рівнях колективно-договірного регулювання. До них належать генеральні, галузеві та регіональні угоди.

Слід зауважити, що у трудовому законодавстві допускаються випадки погіршення правового становища працівників у колективному договорі порівняно з умовами, передбаченими генерать-ною, галузевою чи регіональною угодами. Проте т

акі випадки розглядаються як виняткові та тимчасові заходи, покликані захистити економічні інтереси роботодавців. Згідно зі ст. 14 Закону України «Про оплату праці» у колективному договорі можуть бути визначені такі умови з оплати праці, але лише на період подолання фінансових труднощів підприємства і не більше ніж на шість місяців. Проте ці умови колективного договору не можуть погіршувати становища працівника порівняно з трудовим законодавством, у тому числі і про оплату праці.

 

< Попередня   Наступна >