Стаття 206. Розірвання господарського зобов'язання

Розділ IV (ст.173-215) - Глава 22 (ст.193-208)
125

Стаття 206. Розірвання господарського зобов'язання

1. Господарське зобов'язання може бути розірвано сторонами відповідно до пра­вил, встановлених статтею 188 цього Кодексу. 2. Державний контракт підлягає розірванню у разі зміни або скасування державного замовлення, яким передбачено припинення дії контракту, з моменту, коли про це стало відомо сторонам зобов'язання. Наслідки розірвання державного контракту для його сторін визначаються відповідно до закону.

 

1. Господарське зобов'язання, як майново-господарське, так і організаційно-господар­ське, може бути розірвано сторонами відповідно до правил, встановлених статтею 188 Ко­дексу щодо зміни та розірвання господарських договорів. Ці правила повинні застосовувати­ся також і до недоговірних зобов'язань з урахуванням особливостей їх змісту, форми і суб'єктного складу.

2. Згідно із Законом України «Про поставки продукції для державних потреб» [408] за рішенням Кабінету Міністрів України державний замовник може вносити необхідні зміни до державного контракту або припиняти його дію згідно із законодавством. У таких випадках замовник відшкодовує виконавцю державного замовлення завдані йому збитки, включаючи очікуваний і неодержаний прибуток. У разі відмови замовника від закупівлі продукції, що виготовлена за державним контрактом, виконавець реалізує її на свій розсуд, а замовник відшкодовує виконавцю додаткові витрати, пов'язані з реалізацією, а в разі неможливості ре­алізації продукції - завдані йому збитки, у тому числі очікуваний і неодержаний прибуток. У сучасний період фактична дія вказаного Закону обмежена. У більшості галузей держав­не замовлення на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг для задоволення дер­жавних потреб реалізується у формі державних закупівель відповідно до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» [141].

 

< Попередня   Наступна >