Стаття 402. Порядок відновлення втраченого судового провадження

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС - Розділ IX. (ст.402-409)
132

Розділ IX. ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Стаття 402. Порядок відновлення втраченого судового провадження

1. Відновлення втраченого повністю або частково судового провадження в цивільній справі, закінченій ухваленням рішення або у якій провадження закрито, проводиться у порядку, встановленому цим Кодексом.

1. Коментована стаття відкриває розділ IX ЦПК, який встановлює правило цивільного провадження по відновленню втраченого судового провадження.2. Стаття визначає предмет цього виду провадження: відновлюватися може втрачене повністю або частково судове провадження в цивільній справі, закінченій ухваленням рішення або в якій провадження закрито ухвалою суду. Тобто у цьому порядку не може відновлюватися частина провадження, яке ще не закінчено.

Наступна >