Стаття 323. Суд касаційної інстанції

Розділ V. (ст.291-366) - Глава 2. (ст.323-352)
87

Глава 2. КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Стаття 323. Суд касаційної інстанції

1. Касаційною інстанцією у цивільних справах с суд, визначений Законом України "Про судоустрій України" як суд касаційної інстан­ції у цих справах.

1. Глава 2 розділу V нового ЦПК регулює принципово іншу касацію, ніж «радянська касація», яка існувала тривалий час. Перша відрізняється від другої, насамперед, за об'єктом перегляду. Якщо раніше об'єктом перегляду в касаційному порядку були рішення й ухвали суду першої інстанції, які не набрали законної сили, то тепер об'єктом перегляду в касаційному провадженні є рішення й ухвали суду першої інстанції, які набрали законної сили, а також рішення й ухвали апеляційного суду. Якщо раніше суб'єктами касаційного оскарження були сторони та інші особи, які беруть участь у справі, то тепер ними можуть бути, за певних умов, і особи, які не брали участі в справі. Якщо раніше строк касаційного оскарження дорівнював десятьом дням із дня проголошення рішення, то тепер - двом місяцям. Про інші особливості нової касації див. коментарі до глави 2 розділу V ЦПК.2. Сутність діючої системи касації полягає у тому, що:а) це один з інститутів цивільного процесуального права. Норми права глави 2 регулюють суспільні відносини між касаційним судом та іншими учасниками касаційного перегляду;б) це один із видів проваджень у цивільному процесі, а не одна із стадій. Коментована глава ЦПК так і називається – касаційне провадження. Касаційне провадження є провадженням ще і тому, що воно складається із стадій: порушення справи, підготовки касаційного розгляду справи і розгляду справи судом касаційної інстанції;в) касація є одним із видів перегляду рішень і ухвал у цивільному судочинстві;г) касаційна перевірка рішень і ухвал є однією з найважливіших гарантій права на судовий захист порушених прав і свобод;ґ) касаційний перегляд є засобом забезпечення однакового застосу

вання законодавства усіма судами загальної юрисдикції (див. п. 1 Закону України «Про судоустрій України»).3. Згідно з коментованою статтею та ст.. 47 Закону України «Про судоустрій України» функції суду касаційної інстанції виконує Верховний Суд України.

Наступна >