Стаття 326. Форма і зміст касаційної скарги

Розділ V. (ст.291-366) - Глава 2. (ст.323-352)
109

Стаття 326. Форма і зміст касаційної скарги

1. Касаційна скарга подасться у письмовій формі. 2. У касаційній скарзі повинно бути зазначено: 1) найменування суду, до якого подається скарга; 2) ім'я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце проживання або місцезнаходження; 3) ім'я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, vx місце проживання або місцезнаходження; 4) рішення (ухвала), шо оскаржується; 5) в чому полягає неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права; 6) клопотання особи, яка подає скаргу; 7) перелік письмових матеріалів, що додаються до скарги. 3. Касаційна скарга підписується особою, яка подає скаргу, або її представником. 4. До касаційної скарги, поданої представником, повинна бути додана довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника. 5. До касаційної скарги додаються копії скарги та доданих до неї матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі, а також копії оскаржуваних рішень (ухвал) судів першої та апеляційної інстанцій.

(Iз змінами і доповненнями, внесеними згідно із Законом України від 16.03.2006 р. N 3570-IV)1. Стаття, що коментується, встановлює вимоги до форми та змісту касаційної скарги. На відміну від ЦПК 1963 року, новий ЦПК встановлює лише одну вимогу до форми скарги - вона повинна бути викладена у письмовій формі.2. Вимоги до змісту касаційної скарги викладені у частині 2 статті. Касаційна скарга повинна містити: найменування суду, до якого подається скарга; ім'я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце проживання або знаходження; ім'я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, їх місце проживання або місцезнаходження; рішення (ухвала), що оскаржується; у чому полягає неправильне застосування норм матеріального права чи застосування або порушення норм процесуального права; клопотання особи, яка п

одала скаргу, дата і підпис; перелік письмових матеріалів, що додаються до скарги.3. Касаційна скарга підписується особою, яка бере участь у справі, або її представником. Якщо касаційну скаргу подає представник сторони або третьої особи, то до неї має бути доданий документ, що посвідчує наявність цієї правомочності. У будь-якому разі до касаційної скарги додаються їх копії з додатковими матеріалами у кількості екземплярів відповідно до числа осіб, які брали участь у справі, а також копії оскаржених рішень (ухвал) судів першої та апеляційної інстанцій.

< Попередня   Наступна >