Стаття 327. Порядок подання касаційної скарги

Розділ V. (ст.291-366) - Глава 2. (ст.323-352)
115

Стаття 327. Порядок подання касаційної скарги

1. Касаційна скарга подається безпосередньо до суду касаційної інстанції, де вона реєструється і передається в порядку черговості судді-доповідачу, який перевіряє її відповідність вимогам, встановле­ним статтею 326 цього Кодексу. 2. У разі надходження касаційної скарги, не оформленої відповідно до вимог, встановлених статтею 326 цього Кодексу, або у разі несплати суми судового збору чи неоплат витрат на інформаційно-1ечнічпе забезпечення розгляду справи застосовуються положення статті 121 цього Кодексу, про що суддею-доповідачем постановляється відповідна ухвала.

(Із змінами, внесеними згідно її Законом України від 16.03.2006р. N3S70-IV)1. На відміну від раніше існуючого порядку дана стаття встановлює правило, згідно з яким касаційна скарга подається безпосередньо до суду касаційної інстанції, де вона реєструється і передається у порядку черговості судді-доповідачу. .2. Якщо касаційна скарга не відповідає вимогам, що ставляться до їх форми і змісту (див. коментар до ст. 326 ЦПК), або касаційна скарга в передбачених у законі випадках не оплачена судовим збором чи не оплачені витрати па інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, суддя-доповідач постановляє ухвалу, в якій вказує про залишення скарги без руху і надання строку на виправлення недоліків.

< Попередня   Наступна >