Стаття 330. Доповнення, зміна касаційної скарги або відкликання її та відмова від неї

Розділ V. (ст.291-366) - Глава 2. (ст.323-352)
186

Стаття 330. Доповнення, зміна касаційної скарги або відкликання її та відмова від неї

1. Особа, яка подала касаційну скаргу, мас право доповнити чи зміїний її протягом строку на касаційне оскарження. 2. Особа, яка подала касаційну скаргу, мас право відкликати її до початку розгляду справи у суді касаційної інстанції. 3. Особа, яка подала касаційну скаргу, мас право відмовитися від неї до закінчення касаційного провадження. Про прийняття відмови від скарги та закриття касаційного провадження суд постановляє ухвалу. 4. При відкликанні касаційної скарги суддя, який готує справу до розгляду в суді касаційної інстанції, постановляє ухвалу про повер­нення скарги. 5. У разі закриття касаційного провадження у зв'язку з відмовою від касаційної скарги повторне оскарження цих рішень, ухвал цією особою не допускається.

(Із доповненнями, внесеними згідно із Законом України від 16.03.2006р. N3570-IV)1. У цій статті закріплені правила про деякі дуже істотні розпорядчі правомочності касаторів.Першою з цих правомочностей є передбачена статтею можливість особи, яка подала касаційну скаргу, доповнити або змінити їх. Реалізація цієї можливості обмежена строком на касаційне оскарження - двома місяцями (див. коментар до ст. 325 ЦГЖ).Другою правомочністю з цієї групи є передбачена коментованою статтею можливість особи, яка звернулася з касаційною скаргою, відкликати зазначений документ. Оскільки така можливість зберігається протягом усього часу до початку касаційного розгляду справи, питання про задоволення заяви про відкладення скарги може вирішуватися суддею касаційного суду, який готує справу до розгляду в суді касаційної інстанції.2. Третьою і найбільш важливою правомочністю є передбачена даною статтею можливість відмовитися від касаційної скарги. Хоча ця можливість зберігається протягом усього часу касаційного розгляду справи, прийняти відмову від скарги і закрити провадження в справі може тіль

ки суд, який розглядає в касаційному порядку дану справу.3. При відкликанні касаційної скарги суддя касаційного суду, який готує справу до розгляду, постановляє ухвалу про повернення скарги внаслідок її відкликання скаржником. Якщо інших скарг по справі немає, в ухвалі про повернення скарги, на наш погляд, слід зазначити про закінчення провадження у касаційному суді по даній скарзі внаслідок її відкликання.У випадку відмови від касаційної скарги суд касаційної інстанції закриває провадження у справі, якщо інших скарг по справі немає. У такому випадку особа, яка відмовилась від скарги, втрачає право на оскарження цих рішень чи ухвал.Про прийняття відмови від скарги та закриття касаційного провадження суд касаційної інстанції постановляє відповідну ухвалу.

< Попередня   Наступна >