Стаття 335. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції

Розділ V. (ст.291-366) - Глава 2. (ст.323-352)
141

Стаття 335. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції

1. Під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими. 2. Касаційний суд перевіряє законність судових рішень лише в межах позовних вимог, заявлених у суді першої інстанції. 3. Суд не обмежений доводами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено неправильне застосування норм ма­теріального права або порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення.

1. Коментована стаття визначає межі розгляду справи судом касаційної інстанції. Суд касаційної інстанції перевіряє правильність за­стосування норм матеріального і (а не «чи», як у тексті статті) норм процесуального права, але, на відміну від апеляційного суду (див. коментар до ст. 309 ЦПК) він не може встановлювати чи вважати встановленими обставини (юридичні факти), що не були встановлені судами першої або апеляційної інстанції, вирішувати питання про вірогідність або невірогідність того чи іншого доказу, про перевагу одного доказу перед іншим. У зв'язку з цим не можна стверджувати, що суд касаційної інстанції не оцінює доказів, але він оцінює їх не для того, щоб постановити нове рішення, а для перевірки законності і обґрунтованості постанов судів першої й апеляційної інстанції та реалізації своїх повноважень, закріплених у ст. 336 ЦПК.2. Частина друга цієї статті звертає увагу на матеріальні межі перевірки законності рішень - позовні вимоги, заявлені у суді першої інстанції (див, також коментар до ст. 309 ЦПК). Якщо за процесуальні межі суд касаційної ін

станції в окремих випадках (див. п. 1 коментаря до даної статті) вийти може, то матеріальні межі с нездоланними. Правило про межі розгляду справи не діє й у тому випадку, якщо при розгляді справи суд встановить такі порушення норм права, які є безумовними підставами для скасування рішення (див. коментар до ст. 338 ЦПК).

< Попередня   Наступна >