Стаття 336. Повноваження суду касаційної інстанції

Розділ V. (ст.291-366) - Глава 2. (ст.323-352)
125

Стаття 336. Повноваження суду касаційної інстанції

1. За наслідками розгляду касаційної скарги на рішення суд касаційної інстанції має право: 1) постановити ухвалу про відхилення касаційної скарги і залишення рішення без змін; 2) постановити ухвалу про повне або часткове скасування рішення і передати справу на новий розгляд до суду першої або апеляційної інстанції; 3) постановити ухвалу про скасування рішення апеляційного суду і залишити в силі судове рішення суду першої інстанції, що було помилково скасоване апеляційним судом; 4) постановити ухвалу про скасування судових рішень і закрити провадження в справі або залишити заяву без розгляду; 5) скасувати судові рішення і ухвалити нове рішення або змінити рішення, не передаючи справи на новий розгляд. 2. За наслідками розгляду касаційної скарги на ухвалу суд касаційної інстанції має право: 1) постановити ухвалу про відхилення касаційної скарги і залишення ухвали без змін; 2) скасувати ухвалу і передати питання на розгляд суду першої або апеляційної інстанції; 3) змінити або скасувати ухвалу і вирішити питання по суті; 4) скасувати ухвалу і залишити в силі ухвалу, що була помилково скасована апеляційним судом.

1. Коментована стаття визначає повноваження суду касаційної інстанції. Але вважати, що вона вичерпно визначає всі його повноваження, не можна. Дана стаття визначає тільки повноваження щодо касаційної скарги, касаційної ухвали та рішень судів першої й апеляційної інстанцій, що переглядаються. Разом э тим, касаційний суд має ряд повноважень щодо руху справи, щодо розгляду матеріалів, які надійшли після розгляду справи (ст. 348 ЦПК), щодо меж розгляду справи (ст. 335 ЦПК) тощо. 2. Безумовно те, що повноваження суду касаційної інстанції щодо постанов суду першої інстанції й апеляційного суду, які переглядаються, є найбільш значними.Суд касаційної інстанції вправі: постановити ухвалу про відхилення касаційної скарги і зал

ишення в силі рішень суду (у статті - без змін) першої або апеляційної інстанцій; повністю або частково скасувати оскаржуване рішення та направити справу на новий розгляд у суд першої або апеляційної інстанцій залежно від того, рішення суду якої інстанції ним скасовується; скасувати постанову суду апеляційної інстанції, якою помилково скасоване рішення суду першої інстанції, а останнє залишити у силі; скасувати всі рішення, що відбулися по справі, і закрити провадження у справі або залишити заяву без, розгляду, ухвалити нове рішення або змінити рішення по суті справи, не передаючи справу на новий розгляд.3. Частина 2 коментованої статті визначає повноваження касаційного суду відносно оскаржених ухвал. За відсутності підстав для скасування оскарженої ухвали суд постановляє ухвалу про відхилення касаційної скарги і залишення оскарженої ухвали без змін, тобто залишає оскаржену ухвалу в силі. За наявності підстав для скасування оскарженої ухвали у вигляді безумовних підстав, суд касаційноїінстанції скасовує ухвалу та передає питання на новий розгляд тому суду, який вирішив раніше це питання всупереч нормам процесуального права, тощо (див. коментар до ст. 342 ЦПК). Якщо, розглядаючи касаційну скаргу, суд з'ясовує помилку апеляційного суду, який скасував ухвалу суду першої інстанції, він скасовує ухвалу суду апеляційної інстанції та залишає в силі ухвалу суду першої інстанції.

< Попередня   Наступна >