Стаття 345. Зміст ухвали суду касаційної інстанції

Розділ V. (ст.291-366) - Глава 2. (ст.323-352)
123

Стаття 345. Зміст ухвали суду касаційної інстанції

1. В ухвалі суду касаційної інстанції зазначаються: 1) час і місце її постановления; 2) найменування суду, прізвища та ініціали головуючого та суддів; 3) найменування справи та імен (найменувань) осіб, які беруть участь у справі; 4) короткий зміст заявлених вимог; 5) посилання на рішення суду першої та апеляційної інстанцій; 6) узагальнені доводи касаційної скарги; 7) мотиви суду з посиланням на закон, яким він керувався; 8) наслідки розгляду касаційної скарги, які формулюються у резолютивній частині із зазначенням висновку суду касаційної інс­танції, розподілу судових витрат, строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження. 2. У разі відхилення касаційної скарги в ухвалі зазначаються мотиви її відхилення. 3. У разі скасування судового рішення і направлення справи на новий розгляд в ухвалі повинно бути зазначено, які порушення права було допущено судом першої або апеляційної інстанції.

(Із змінами, внесеними згідно а законами України від 08.09.2005р. N2875-IV, від 16.03.2006р. N3570-IV)1. Коментована стаття структурувала ухвалу суду касаційної інстанції, а також вказувала на її основні реквізити.2. Ухвала даного суду повинна була складатися з чотирьох частин: вступної, описової, мотивувальної і резолютивної. Внесені законодавцем зміни на перший погляд ліквідують структуру ухвали, встановлюючи лише перелік головних її реквізитів і не застосовуючи понять „вступна частина", „описова частина", „мотивувальна частина". Але у п.8 коментованої статті, як і у попередній її редакції, зазначено про наявність резолютивної частини. Тому вважаємо, що структура ухвали повинна бути такою, яка і була передбачена первісною редакцією цієї статті.У вступній частині касаційної ухвали зазначаються час і місце постановления ухвали; найменування суду, який постановив ухвалу, а також прізвища та ініціали головуючого і всіх інши

х суддів, які брали участь у розгляді справи; перелік осіб, які беруть участь у справі.В описовій частині ухвали викладаються коротко зміст заявлених вимог, якою постановою і як вони вирішені судами першої і апеляційної інстанцій, узагальнені доводи касаційної скарги, позиції осіб, які беруть участь у справі, на момент її касаційного розгляду.У мотивувальній частині касаційної ухвали дається обгрунтування остаточного висновку суду касаційної інстанції з посиланнями на закон, інші нормативні акти, якими він керувався і на яких він засновував свій висновок по розглянутій справі.У резолютивній частині касаційної ухвали стисло, чітко формулюються висновки суду касаційної інстанції про наслідки розгляду ним даної справи, розподіл судових витрат, строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження.3. У тій ухвалі, якою відхиляється касаційна скарга, суд касаційної інстанції повинен зазначити мотиви її відхилення (див. коментар до ст. 337 ЦПК). А якщо рішення скасовується і справа заправляється на новий розгляд, в ухвалі потрібно зазначити, які порушення права було допущено судом першої або апеляційної інстанції (див. коментар до ст. 338 ЦПК).

< Попередня   Наступна >