Стаття 346. Зміст рішення суду касаційної інстанції 1. У рішенні суду касаційної інстанції зазначаються:

Розділ V. (ст.291-366) - Глава 2. (ст.323-352)
221

Стаття 346. Зміст рішення суду касаційної інстанції 1. У рішенні суду касаційної інстанції зазначаються:

1) час і місце його ухвалення; 2) найменування суду, прізвища та ініціали головуючого та суддів? 3) найменування справіи та імен (найменувань) осіб, які беруть участь у справі; 4) короткий зміст заявлених вимог; 5) посилання на рішення суду першої та апеляційної інстанцій, встановлені факти і визначені відповідно до них правовідносини; 6) узагальнені доводи особи, яка подала касаційну скаргу; 7) мотиви, на підставі яких суд касаційної інстанції змінив або скасував судове рішення і ухвалив нове; 8) чи були і ким порушені, не визнані або оспорені права, свободи чи інтереси, за захистом яки«х мало місце звернення до суду; 9) назва, стаття, її частина, абзац, пункт, підпункт закону, на підставі якого вирішено справу, а також процесуального закону, якими суд керувався; 10) висновок суду про скасування або зміну рішення, задоволення позову або відмову в позові повністю чи частково, вказівку щодо розподілу судових витрат, строку і порядку набрання рішенням законної сили та його оскарження.

(Із змінами, внесеними згідне із законами України від 08.09.2005р. №2875-IV, від 16.03.2006р. №N3570-IV)1. Дана стаття визначала структуру та зміст рішення суду касаційної інстанції. Змінюючи коментовану статтю, законодавець діяв також радикально, як і відносно попередньої. Уявляється, що це не самий хороший здобуток нової редакції. Порівнюючи новий зміст коментованої статті з тим, який існував до цього, приходимо до висновку, що великої різниці поміж ними немає. Вважаємо, що хоча нова редакція статті прямо і не вказує на чітку структуру, а лише перелічує реквізити рішення суду касаційної інстанції, послідовність цього переліку і зміст цих реквізитів не відміняють традиційної для судової практики структури судового рішення.2. У вступній частині рішення суду касаційної інстанції слід зазначити час і міс

це ухвалення судового рішення, найменування суду, який ухвалив рішення; прізвища та ініціали головуючого та суддів, які брали участь у розгляді справи; найменування справи та перелік осіб, які беруть участь у справі.В описовій частині рішення суду касаційної інстанції має бути; зазначено коротко про зміст вимог заявника і рішень судів першої та апеляційної інстанцій, зміст вимог касаційної скарги, узагальнені-доводи касатора і узагальнений виклад позицій інших осіб, які беруть участь у справі, і встановлені судами першої та апеляційної інстанції обставини справи.Мотивувальна частина рішення суду касаційної інстанції повинна містити мотиви, на підставі яких суд касаційної інстанції змінив рішення або скасував судові рішення і ухвалив нове рішення із зазначенням назви статті, її частини, абзацу, пункту, підпункту закону, на підставі якого вирішено справу, а також процесуального закону, яким суд керувався при цьому. У мотивувальній частині також повинні бути зазначені підстави задоволення вимог осіб, які беруть участь у справі. У резолютивній частині рішення суду касаційної інстанції зазначається висновок суду про скасування чи зміну рішення, задоволення чи відмову у задоволенні позову і у якій частині чи повністю, розподіл судових витрат, строк і порядок набрання законної сили та його оскарження.

< Попередня   Наступна >