Стаття 102. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС - Розділ II. (ст.95-106)
142

Стаття 102. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу

1. У разі прийняття заяви стягувача про видачу судового наказу суд у триденний строк видає судовий наказ по суті заявлених вимог. 2. Видача судового наказу проводиться без судового засідання і виклику стягувача та боржника для заслуховування їх пояснень.

1. Коментована стаття передбачає вкрай спрощену процедуру розгляду заяви про видачу судового наказу: його складання та видача проводяться без судового засідання. Суд повинен дотримуватись чотирьох вимог: 1) заява повинна бути прийнята і прийняття її має бути оформлено ухвалою суду; 2) процедура складання та видачі судового наказу повинна бути здійснена у триденний строк; 3) розгляд заяви про видачу судового наказу проводиться без виклику стягувана та боржника, тобто без їх присутності та їх пояснень; 4) наказ повинен відповідати вимогам ст. 103 цього Кодексу. Більш того, хід розгляду заяви не фіксується у протоколі, який у цьому виді провадження не передбачений. Тому слушним є твердження Ю.В. Білоусова, що наказне провадження можна називати непротокольним (див. «Цивільний процес». - К.: Прецедент, 2005. - С 191).

< Попередня   Наступна >