Стаття 413. Позови до іноземних держав та міжнародних організацій. Дипломатичний імунітет

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС - Розділ X. (ст.410-415)
197

Стаття 413. Позови до іноземних держав та міжнародних організацій. Дипломатичний імунітет

1. Пред'явлення позову до іноземної держави, забезпечення позову і звернення стягнення на манно іноземної держави, яке знаходиться в Україні, можуть бути допущені лише за згодою компетентних органів відповідної держави, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або законом України. 2. Акредитовані в Україні дипломатичні представники іноземних держав та інші особи, зазначені у відповідних законах України і міжнародних договорах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, підлягають юрисдикції судів України в цивільних справах лише в межах, що визначаються принципами та нормами міжнародного права або міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 3. Міжнародні організації підлягають юрисдикції судів України у цивільних справах в межах, визначених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або законами України.

1. Коментована стаття встановлює правила, які сприяють дотриманню юрисдикційного та дипломатичного імунітету по спорах з іноземними державами та міжнародними організаціями.2. Частина 1 даної статті вказує на наявність трьох видів імунітету. 1) при пред'явленні позову до іноземної держави; 2) при здійсненні попередніх забезпечувальних засобів, тобто при забезпеченні позову (наприклад, арешт майна); 3) при зверненні стягнення на майно іноземної держави, яке знаходиться в Україні. У зв'язку з цим вона передбачає можливість зазначеного лише за згодою компетентних органів відповідної держави, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або законом України.3. Що стосується акредитованих в Україні дипломатичних представників іноземних держав та інших осіб, зазначених у

відповідних законах України і міжнародних договорах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України в цивільних справах у певних межах, що визначені міжнародним правом або міжнародними договорами, то за загальним правилом вони мають імунітет від цивільної юрисдикції, за винятком відносно речових позовів, частини позовів, які стосуються спадкування, та позовів, що відносяться до професійної та комерційної діяльності в державі перебування за межами своїх офіційних функцій.4. Згідно з частиною 3 цієї статті міжнародні організації підлягають юрисдикції цивільних судів України в межах, визначених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або законами України.5. Відповідно до ст. 79 Закону України від 23.06.05 р. "Про міжнародне приватне право" пред'явлення позову до іноземної держави, залучення іноземної держави до участі у справі як відповідача або третьої особи, накладення арешту на майно, яке належить іноземній державі та знаходиться на території України, застосування щодо такого майна інших засобів забезпечення позову і звернення стягнення на таке майно можуть бути допущені лише за згодою компетентних органів відповідної держави, якщо інше не передбачено міжнародним договором України або законом України.У тих випадках, коли на порушення норм міжнародного права України, її майну або представникам в іноземній державі не забезпечується такий же судовий імунітет, який згідно з частинами першою та другою цієї статті забезпечується іноземним державам, їх майну та представникам в Україні, Кабінетом Міністрів України може бути вжито до цієї держави, її майна відповідних заходів, дозволених міжнародним правом, якщо тільки заходів дипломатичного характеру недостатньо для врегулювання наслідків зазначеного порушення норм міжнародного права.

< Попередня   Наступна >