48) субвенції

Бюджетний кодекс - Глава 1 (ст.1-4)

48) субвенції -- міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання субвенції.Термін “субвенція” походить від латинського слова “subvenio” (приходжу на допомогу). Традиційно вважається, що це сума коштів, яка виділяється з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня, має цільове призначення для здійснення спільного фінансування певного заходу та може підлягати поверненню в разі використання не за цільовим призначенням.В Україні субвенції було запроваджено в 1992 році як інструмент регулювання міжбюджетних відносин. Порядок і умови надання субвенцій визначаються Кабінетом Міністрів України, а їх обсяг на наступний бюджетний період -- законом про Державний бюджет України. Детальніше цей вид міжбюджетних трансфертів розглянуто у ст. 96, 97, 101--108 Кодексу.

< Попередня   Наступна >